Uthyrning av klubbens lokaler och husbilsplatser

Vi vill att vår klubb ska vara tillgänglig för olika hundaktiviteter som på något sätt är kopplade till
våra medlemmar eller potentiella medlemmar.
Det är därför möjligt för dig som arrangerar verksamhet som har med hund att göra att hyra in
dig hos oss.
Man kan hyra teorisal, träningsrum och plats på appellplan mm.
Det finns även möjlighet till husvagns- och husbilsuppställning för dig som är SBK medlem.
Stuga/område får nyttjas fritt av alla klubbens medlemmar, dock med viss hänsyn till bokningar.

Maila uthyrning@nykopingsbk.se med datum och vad du önskar hyra. Är det ett företag behöver vi organisationsnummer för att skicka faktura. Bokningen är bekräftad när du får svar på ditt mail och vi har fått alla uppgifter vi behöver.

 

 

Uthyrningspriser:

 

Teorisal/träningsrum:

Medlemmar kan boka gratis 1 timme vid 3 olika tillfällen se mer information här

Medlemmar som bedriver verksamhet/Övriga ideella organisationer: halvdag (4 timmar) 300 kr, heldag 500 kr

Icke medlemmar som bedriver verksamhet: halvdag (4 timmar) 500 kr, heldag 700 kr

 

Husbil/Husvagnsplats:

100 kr/vagn/dygn

 

Förklaringar: 

● Verksamhet = verksamhet i vinstsyfte. 

● Cafeterian och toaletter är alltid tillgänglig för medlemmar vid all uthyrning. 

● Vid hyra av lokal får man även tillgång till appellplan som då delas med andra träningsekipage. 

● Om du är på besök för att tävla hos oss är du välkommen med husvagn/husbil till kostnad enligt ovan. Boka hos bokningansvarig. 

● Vid övernattning i Husvagn/husbil kan man få tillgång till toalett/dusch och kök om någon av klubbens medlemmar ansvarar för öppning och låsning. Viss tillgång på el till belysning kan finnas. 

 

 

Specialavtal: Vid återkommande verksamhet som löper på under flera veckor kan ett reducerat pris förhandlas fram med lokalklubbsstyrelsen. Har du annat behov som denna prislista inte täcker. Fråga på uthyrning@nykopingsbk.se 

 

 

Bokningsrutin: Bokningar sker genom bokningsansvarig, uthyrning@nykopingsbk.se . Den ansvarige tar emot kontaktuppgifter och lägger sedan in bokningen i bokningssystemet på hemsidan. Betalas i förskott med Swish eller faktureras (organisationsnummer krävs) i efterhand per mail med fakturaavgift på 50kr. 

 

 

Policy och regler 

● All verksamhet i/på Stuga/område ska vara hundinriktad och ske med ansvar och respekt gentemot varandra. 

● All hundverksamhet på området ska följa SBK:s riktlinjer gällande hundträning. Finns att läsa på SBK:s hemsida. 

● Den som hyr eller nyttjar Stuga/område inkl material ansvarar för att nyttjandet sker ändamålsenligt. 

● Oaktsamhet och icke ändamålsenligt användande som orsakar att material, fastighet eller område skadas ersätts av den vållande. 

● Den som hyr eller nyttjar klubben ser till att den lämnas i samma skick, städar undan efter sig, återställer materiel på planen och i klubbhuset och ser till att låsa det man öppnat och släcka det man tänt. 

● Om klubben är i dåligt skick när man kommer dit t.ex. ostädad, stökig, olåst eller om något är trasigt meddelar det till uthyrning@nykopingsbk.se 

● Vid övernattning ska räddningstjänsten meddelas i förväg. Ansvar för detta har bokningsansvarig. 

● För att förhindra brandspridning mellan husvagnar/husbilar (inklusive förtält) ska de placeras så att avståndet till annan husvagn/husbil (inklusive förtält) är minst 4 meter i alla riktningar. Detsamma gäller avståndet mellan husvagn/husbil (inklusive förtält) och tält. Avståndet mellan två tält ska vara minst 3 meter i alla riktningar. Husvagnar/husbilar ska snabbt kunna flyttas om det är nödvändigt för att förhindra brandspridning. Dragkroken ska därför alltid peka utåt mot körbanan/möjlig förflyttningsväg. Kokapparater eller grillar ställs på fast och obrännbart underlag minst 1 meter från tält eller husvagn/husbil. Släckutrustning finns tillgänglig för gästerna och ska finnas placerad vid husvagns/husbilsuppställningen och efteråt återställas till klubbhuset.