Våra kommittéer

Våra olika kommittéer är en stor del av klubbens framgång. Behöver du komma i kontakt med någon kommitté så skicka gärna iväg ett mail.

Hundägarutbildningskommittén:huk@nykopingsbk.se

Tävlingskommittén: tavlingnbk@nykopingsbk.se

Agilitykommittén: agility@nykopingsbk.se

Fastighets-/Stug-kommittén: stug@nykopingsbk.se

Kökskommittén: koket@nykopingsbk.se

Rallylydnadskommittén: rally@nykopingsbk.se

MH-kommittén: mh@nykopingsbk.se

PR-informationskommittén, webfrågor: styrelsen@nykopingsbk.se

Stuguthyrning: uthyrning@nykopingsbk.se

Specialsök: specialsok@nykopingsbk.se

Om oss

Styrelse 2024
styrelsen@nykopingsbk.se

Ordförande: Maria Silva

Vice ordförande: Birgitta Karlsson

Kassör: Ritva Willoughby

Sekreterare: Annie Lindh

Ledamot: Mikaela Sköldberg

Ledamot: Kristina Lilja Fällman

Ledamot: Sara Zandler

1:a Suppleant: Pia Höglund

2:a Suppleant: Christina Lindh

Revisorer

Revisor sammankallande: Maria Hellgren

Revisor: Anna Wiström-Lindberg

Revisorssuppleant: Maria Skogsberg

Valberedning
valberedning@nykopingsbk.se

Sammankallande: Hans Glamsare

Ledamot: Åsa Lundberg

Ledamot: Lena Kerje

Vår verksamhet består av: 

 • Kursverksamheten där vi tillhandahåller kurser inom ett brett spann. Allt från hundägarutbildningar till aktiveringskurser och avancerade tävlingskurser 
 • Vi erbjuder BPH
 • Tävlingar 
 • Föreläsningar 
 • Träningsgrupper
 • Seniorverksamhet
 • Vi är en aktiv klubb som har cirka 400 medlemmar.

Klubbens mål:

 • Vi har som mål att ta emot och utbilda alla hundägare i Nyköping som vill gå kurs
 • Vi ska genom att sprida kunskap om hund öka hundägaransvaret bland Nyköpings hundägare

Klubbens vision:

 • Vi ska vara Sveriges trevligaste brukshundklubb
 • Vi ska vara en klubb för alla Nyköpings hundägare och hundar oavsett ras
 • Med hög kompetens och hundens bästa i centrum ska vi jobba för ett aktivt hundliv, god hundhållning och sträva efter tävlingsframgångar

Klubbanda:

 • Passion, glädje och nyfikenhet
 • Vi tränar med respekt och omtanke om våra hundar
 • Alla är välkomna att bli medlemmar
 • Alla bidrar till en god gemenskap där vi hälsar på varandra och bemöter varandra med hänsyn och respekt
 • Klubben är till för medlemmarna och medlemmarna är klubben
 • Medlemmarna ska kunna känna stolthet över klubben

Stadgar:

Vår verksamhet styrs av Svenska Brukshundklubbens normalstadgar för lokalklubb. Läs mer hä