Våra kommittéer

Våra olika kommittéer är en stor del av klubbens framgång. Behöver du komma i kontakt med någon  kommitté så skicka gärna iväg ett mail.

Hundägarutbildningskommittén:huk@nykopingsbk.se

Tävlingskommittén: tavlingnbk@nykopingsbk.se

Agilitykommittén: agility@nykopingsbk.se

Fastighets-/Stug-kommittén: stug@nykopingsbk.se

Kökskommittén: koket@nykopingsbk.se

Rallylydnadskommittén: rally@nykopingsbk.se

MH-kommittén: mh@nykopingsbk.se

PR-informationskommittén, webfrågor: styrelsen@nykopingsbk.se

Stuguthyrning: styrelsen@nykopingsbk.se

Specialsök: specialsok@nykopingsbk.se


Om oss

Styrelse 2023

Ordförande Maria Silva

Vice ordförande Birgitta Karlsson

Kassör Ritva Willoughby

Sekreterare Carina Wedin

Ledamot Lilian Flinge

Ledamot Kristina Lilja Fällman

Ledamot Mette Klavenes

1:a Suppleant Eva Bodfäldt

2:a Supleant Christina Lindh

Revisorer

Revisor sammankallande: Maria Hellgren

Revisor Anna Wiström-Lindberg

Revisorssuppleant Sara Andersson

Valberedning

Sammankallande Hans Glamsare

Ledamot Åsa Lundberg

Ledamot Lena Kerje

Vår verksamhet består av: 

 • Kursverksamheten där vi tillhandahåller kurser inom ett brett spann. Allt från hundägarutbildningar till aktiveringskurser och avancerade tävlingskurser 
 • Vi erbjuder BPH
 • Tävlingar 
 • Föreläsningar 
 • Träningsgrupper
 • Seniorverksamhet
 • Vi är en aktiv klubb som har cirka 400 medlemmar.

Klubbens mål:

 • Vi har som mål att ta emot och utbilda alla hundägare i Nyköping som vill gå kurs
 • Vi ska genom att sprida kunskap om hund öka hundägaransvaret bland Nyköpings hundägare

Klubbens vision:

 • Vi ska vara Sveriges trevligaste brukshundklubb
 • Vi ska vara en klubb för alla Nyköpings hundägare och hundar oavsett ras
 • Med hög kompetens och hundens bästa i centrum ska vi jobba för ett aktivt hundliv, god hundhållning och sträva efter tävlingsframgångar

Klubbanda:

 • Passion, glädje och nyfikenhet
 • Vi tränar med respekt och omtanke om våra hundar
 • Alla är välkomna att bli medlemmar
 • Alla bidrar till en god gemenskap där vi hälsar på varandra och bemöter varandra med hänsyn och respekt
 • Klubben är till för medlemmarna och medlemmarna är klubben
 • Medlemmarna ska kunna känna stolthet över klubben

Stadgar:

Vår verksamhet styrs av Svenska Brukshundklubbens normalstadgar för lokalklubb