Planerad skottverksamhet 

 • Vid Mentalbeskrivning (MH/BPH) pågår skott en stor del av dagen
 • Onsdagar från ca 18.00 – 19.00 under sommartid  
 • Lördagar 10.00-11.00 under vintertid
 • Vid speciell bokning godkänd av styrelsen

Du som tränar skott:

 • Sätt alltid upp info-skylt om pågående skotträning tydligt vid infarten till parkeringen. Välj rätt skylt med den text som gäller beroende på om det är träning på de särskilt planerade reserverade tillfällena (med företräde) eller en extra spontan träningstid
 • Kontrollera alltid om det är någon på klubben först. Även om det är en tid reserverad för skotträning SKA du informera andra hundägare på plats. Visa hänsyn genom att vänligt informera om att skotträning snart kommer ske, så att förarna ges möjlighet att i lugn och ro få bort en skotträdd hund från området och plocka ihop ifall de behöver gå
 • Om du är där på extra spontan träningstid, utöver de ordinarie, så är du skyldig att avsluta skotträningen så snart någon annan medlem önskar
 • Visa hänsyn till våra grannar – avlossa inte skott på tik/apellplanen
 • Skotträningen är inte organiserad, så man bedriver sin egen träning. Däremot behöver man samarbeta med övriga som vill träna skott samtidigt
 • OBS! Då det är kurs- eller tävlingsverksamhet på klubben är det INTE tillåtet med skotträning!
 • Det finns revolver med skott att låna för dig som vill träna. Kontakta styrelsen@nykopingsbk.se per mail för att få veta hur det går till. 
Du som har en skotträdd hund:
 • Du är förstås lika välkommen att träna hos oss på Nyköpings BK!
 • För att göra det tydligt så är de planerade tillåtna skottiderna och BPH utskrivna på hemsidans kalender.
 • När skotträning pågår ska alltid info-skylt stå på parkeringen så att du direkt när du kommer ser att det pågår och slipper utsätta din hund för obehag
 • Om det är en spontan träning på extratid så framgår det av lappen på skylten och det är DU som har företräde! Påkalla vänligt uppmärksamhet så avbryts skotträningen efter avslutat moment
 • Du som har en hund som är skottberörd/skotträdd tar själv ansvar för om du vill vistas på eller i närheten av klubben när skotträning pågår
 • Är man de minsta osäker på sin hunds reaktion – så för alla hundars skull – var ödmjuk inför det. Även om hunden inte reagerat för nyårssmällare eller andra smällar i omgivningen kan startpistolens skarpa ljud bli för mycket för vissa hundar. Innan man testat är åtminstone uppkopplad hund att rekommendera då det kan vara svårt att förutse reaktionen om de ej varit med förut.
 • Vi vill alla våra – och andras – hundar väl