MENTALITET

OM BPH – BETEENDE- OCH PERSONLIGHETSBESKRIVNING HUND

Alla hundar och hundraser är inte likadana. Vilken personlighet har din hund? Är den lekfull, trygg, energisk, glad i människor? Det kan BPH ge dig svaren på. BPH är anpassat för alla hundar, oavsett ras. Även oregistrerade hundar kan delta. För alla hundar gäller att de måste vara id-märkta, vaccinerade och ha fyllt 1 år – men det finns ingen övre åldersgräns. 

Ägare/förare måste vara medlem i en klubb inom SKK-organisationen; exempelvis en sbk lokalklubb eller rasklubb. 

Just nu arrangeras inga BPH på Nyköpings Brukshundklubb. Men här kan du hitta aktuella BPH-beskrivningar: nykvarnshundhall.se 


OM MENTALBESKRIVNING HUND

Mentalbeskrivning Hund (MH) används både för att beskriva egenskaperna hos en enskild bruksras och som ett underlag i avelsarbetet. Mentalbeskrvning Hund, MH, består av tio standardiserade situationer där ett antal delmoment graderas i en intensitetsskala. Syften är att beskriva hundens sociala förmåga, rädsla, aggressivitet och lekfullhet med mera. Huvudman för MH är Svenska Brukshundklubben och beskrivningen är framtagen för bruksraserna. Aktuella MH-besrkvningar hittar du i SBK Tävling.