Tävlingar på Nyköpings Brukshundklubb 2024

BRUKSTÄVLINGAR

18 maj SÖK: lägre – elit. Tävlingsledare är Åsa Lundberg

1 juni SKYDD: lägre – elit. Ansvarig tävlingsledare är Mattias Magnusson.  

19-21 april DISTRIKTSMÄSTERSKAP: Nyköpings Brukshundklubb medarrangör på 2024 års DM. Vi ansvarar för skyddstävlingen; tävlingsplats är Flens BK. 


Anmälan och information om vilka tävlingar som finns hos oss och i vårt närområde hittar du på sbktavling.se


 NYKÖPINGS BÄSTA TÄVLINGSPRESTATIONER 2023 UTSES PÅ ÅRSMÖTET 

På årsmötet den 11 februari kommer bästa prestationer i alla våra tävlingsgrenar att belönas. För att kunna göra det behöver vi samla in 2023 års tävlingsresultat. Du som vill delta skickar in dina bästa tävlingsresultat senast den 31 december. Här kommer lite riktlinjer för varje gren:


 SPECIALSÖK: Utser Årets nybörjarekipage 2023 och Årets specialsökshund 2023. Skicka in ditt högsta resultat i klass 1 samt de två högsta resultaten i klass 2 och/eller klass 3. För just 2023 räknar resultat från både inofficiella och officiella prov. Skicka följande information: Förare, hund, resultat, klubb du tävlat på, datum samt bifoga protokoll. Mejla: annawistromlindberg@gmail.com


 BRUKS- och LYDNAD: Utser Årets sökhund, Årets spårhund, Årets skyddshund, Årets rapporthund, Årets appellhund (oavsett gren) samt Årets lydnadshund och Årets startklasshund. Skicka in bästa resultatet i appellklass och/eller startklass för att tävla om Årets appellhund/årets startklasshund. Skicka in de bästa resultaten i lögre, högre, elit i respektive gren samt lydnad klass 1, 2 och 3. Skicka följande information: Förare, hund, resultat, gren, klubb ni tävlat på samt datum. Mejla: tavlingnbk@nykopingsbk.se 


 RALLYLYDNAD: Utser Årets rallylydnadshund samt Årets rallylydnadshund i nybörjarklass. Skicka följande information: Förare, hund, alla resultat för 2023, vilken klubb och datum du tävlat på.  Mejla: sunnyheart_89@hotmail.com


 NOSEWORK: Utser Årets klass 1-ekipage och Årets noseworkhund (klass 2, 3 samt elit). Båda priserna baseras på ekipagens fem bästa starter under året. (Starter i TSM och TEM kan ingå.) Skicka följande information: Förare, hund, tävlingsort, datum, poäng i totalen, antal SSE, placering och totalt antal starter, skicka in alla resultat från året så beräknar vi vilka som är de bästa utifrån antal poäng, SSE och klass. Mejla: asa.lundberg@gmail.com


 AGILITY: Utser Årets agilityhund agilityklass (klass 2-3), Årets agilityhund hoppklass (klass 2-3), Årets agilityhund nybörjare (hopp och agility klass 1). Alla storlekar tävlar mot varandra. För att delta så skickar du dina tre bästa resultat i hoppklass och/eller dina tre bästa resultat i agilityklass. Resultaten ska vara från officiella tävlingar. Skicka följande information: Förare, hund, placering, antal fel, antal deltagare i klassen, tävlingsarrangör och datum. Mejla: fannygustaver@gmail.com