Kontaktuppgifter till kommittéer

Hundägarutbildningskommittén:huk@nykopingsbk.se

Tävlingskommittén, tavlingnbk@nykopingsbk.se

Agilitykommittén: agility@nykopingsbk.se

Fastighets-/Stug-kommittén: stug@nykopingsbk.se

Kökskommittén: koket@nykopingsbk.se

Rallylydnadskommittén: Ej aktiv för tillfället

MH-kommittén: mh@nykopingsbk.se

PR-informationskommittén, webfrågor: styrelsen@nykopingsbk.se

Stuguthyrning: styrelsen@nykopingsbk.se

 

Våra sponsorer